Resurs Bank recension

Resurs Bank är en aktör som verkat inom den svenska banksfären under mer än två decennier. Man är även börsnoterat på NASDAQ i Stockholm och betjänar i skrivande stund mer än 6 miljoner kunder. Banken erbjuder även sina tjänster inom hela Skandinavien!

3
Kundservice
3
Behandlingstid
2
Pris
5
Extra fördelar
3
Användarupplevelse
3

Resurs Bank produkter

Ny produkt
Recension
Lånebelopp 10 000 – 400 000 kr
Varaktighet 24 – 180 månader
Effektiv ränta 4.21 – 17.62 %
Utbetalning I morgon 03:18
 • Få pengarna inom 1–3 dagar
 • Nytt lån på listan
 • Låna utan säkerhet!
Exempel: 100 000 kr med rörlig årsränta om 8,97 % och 8 års återbetalningstid uppgår den effektiva räntan till 9,86 %. I exemplet ingår administrationsavgift om 19 kr per månad och uppläggningsavgift om 399 kr. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 1 499 kr och det sammanlagda beloppet att betala blir 143 948 kr fördelat på 96 avbetalningar.

Om Resurs Bank

Resurs Bank är en långivare som fokuserar framförallt på att tillhandahålla tre olika typer av lån, vilka ska tilläggas kommer i olika skepnader. Dessa återfinns i form av privatlån, samlingslån och kontokredit. Vi ska härnäst beskriva dessa kortfattat för att du lättare ska förstå möjligheten med dessa samt kunna avgöra huruvida de lämpar sig för just dina behov.

 • Privatlån – Ett privatlån är i grund och botten ett lån utan säkerhet. Hur stort lån du får igenom beror främst på din rådande kreditvärdighet, deklarerad inkomst samt huruvida du har medsökande till lånet i fråga.
 • Kontokredit – Du ansöker helt enkelt om kontokredit som du kan sedan använda i form av ett lån utan säkerhet. Du kan även välja att utöka krediten i den mån som du anser vara nödvändigt. 

Sammanfattning recension

Härnäst så beskriver vi kärndelarna hos Resurs Bank. Vi börjar kundtjänsten och går vidare till att beskåda de priser som appliceras. Vi vill även ta reda på huruvida dessa ligger i paritet med det som konkurrenterna tar ut för respektive låneformer.

Vi ämnar dock ej stanna där utan vi vill även ta reda på hur konsumetenrar uppfattar användarupplevelsen hos banken i fråga. Sist men inte minst så vill vi även belysa hur långt tid det tar att behandla en låneansökan.


Kundtjänst

Kundtjänsten hos Resurs Bank upplevs av konsumenterna som effektiv och kompetent. Dock så är konsumenterna missnöjda med det faktum att man endast erbjuder support under kontorstid, något som man anser vara oacceptabelt på grund av att flera av konkurrenterna erbjuder en 24-timmar support.


Pris

Priserna som Resurs Bank debiterar för sina olika låneformer anses enligt konsumenterna ligga på en adekvat och marknadsmässig nivå samt helt i paritet med vad deras konkurrenter applicerar för likvärdiga lån.


Användarupplevelse

Användarupplevelsen hos Resurs Bank anses i överlag som positiv men konsumenterna klagar framför allt på det faktum att låneansökan omfattas av hela 6 steg, där många konsumenter påpekar att flera av dessa steg skulle kunnas kortas ned betydligt.


Behandlingstid

Behandlingstiden för en låneansökan ligger i paritet med långivarens största konkurrenter. Dock så är konsumenterna oförstående till varför det ska ta flera dagar att betala ut pengarna, även om själva lånet i fråga godkänns under samma dag!


Andra fördelar

En sak som skiljer Resurs Bank från konkurrenterna är att du med enkelhet själv kan välja att utöka ditt lån genom att logga in på deras internetbank, utan att för den delen behöva gå igenom ansökningsprocessen igen!


Resurs Bank – SE Lånekalkylator
10 000 kr 400 000 kr
24 månader 180 månader
4.21 % 17.62 %

Månadsbetalning

Total kostnad

Återbetalning


Resurs Bank Lån

Resurs Bank – SE

Lånebelopp 10 000 – 400 000 kr
Varaktighet 24 – 180 månader
Ränta 4.21 – 17.62 %
Effektiv ränta 4.21 – 17.62 %
Ålder 25 år

Fördelar

Nackdelar

 • Man erbjuder inga kostnadsfria månader när det kommer till bankens olika lån
 • Banken beräknar per automatik den tid som du förväntas amortera lånet inom
 • Banken accepterar heller ej konsumenter vilka har en eller flera betalningsanmärkningar

Kundtjänst

Kundtjänsten hos Resurs Bank uppfattas av konsumenterna som tillmötesgående och kompetensen när det kommer till de vanligaste frågorna som konsumenterna har. Dock så är man ej nöjd med öppettiderna, som man menar bör utökas adekvat.

Man hade gärna även sett att Resurs Bank erbjöd andra modernare sätt att komma i kontakt med supporten, där man framför allt trycker på möjligheten att använda sig av chatt och sociala medier.

Helst hade man även sett att telefontiderna utökades till några timmar under helgen så att man får en chans att få svar på sina frågor utan att behöva avsätta 1-2 timmar för att sköta bankärendena under kontorstid.

Företagsinformation

FöretagResurs Bank
Adress i SverigeResurs Bank AB, Box 22209, 250 24 Helsingborg
E-postkundservice@resurs.se
Telefon(+46) 771-11 22 33

Öppettider för kundtjänst

Måndag09:00 – 17:00
Tisdag09:00 – 17:00
Onsdag09:00 – 17:00
Torsdag09:00 – 17:00
Fredag09:00 – 17:00
LördagStängt
SöndagStängt

Pris

Vi inleder det hela med att konstatera att Resurs Bank varken har dyrare eller lägre priser än deras konkurrenter. Det är ganska tydligt att konkurrenterna övervakar varandras prissättningar eftersom dessa ligger i paritet med respektive.

När det kommer till nivån gällande priserna så anser konsumenterna att dessa erbjuds i form av rimliga nivåer samtidigt som de anses vara standardmässiga i jämförelse med konkurrenterna. 

Informationen kring priserna anses vara enkelt att hitta eftersom Resurs Bank tillhandahåller adekvata exempel för varje låneform, även om räntorna som används är i själva verket erbjuds inom en varierande spann.


Resurs Bank krav

 • Du ska ha fyllt 20 år vid tiden för din låneansökan.
 • Du måste kunna påvisa en inkomst (deklarerad) på minimum 100 000 kr per år.
 • Du får ej ha några aktiva betalningsanmärkningar vid tiden för din låneansökan.

Användarupplevelse

Resurs Bank webbplatsen uppfattas av konsumenterna som användarvänlig och enkel att navigera igenom. Själva ansökningsprocessen för lån anses vara logiskt utformad men man ser helst att de 6 steg, vilka för närvarande låneansökningen utgörs av, kortas ned adekvat.

Konsumenterna uppfattar även själva utformningen av lånet som ytterst förvirrande, särskilt med tanke på att de anses vara förbisedda i form av att man ej får själv definiera antalet år under vilka man ska återbetala lånet inom.

I stället så får man färdiga förslag som man måste förhålla sig till, något som ogillas av många som vi varit i kontakt med. För att få upp betyget något så anser konsumenterna att det måste till en förändring gällande det hela eftersom det anses vara ett föråldrat sätt att återbetala lånet på!


Behandlingstid

När det kommer till behandlingstiden för lån hos Resurs Bank så ligger man i framkant i jämförelse med sina konkurrenter. Faktum är att du som konsument kan ansöka om ett lån inom ett par minuter och få ett svar, förutsatt att du använder dig av BankID, vill säga.

Det som drar ner betyget är det faktum att du inte kan räkna med att få lånet utbetalt samma dag som du ansöker. Det hela kan ta alltifrån 1-3 dagar att slutföra, något som konsumenterna anser vara oacceptabelt, särskilt med tanke på att många konkurrenter erbjuder utbetalning redan samma dag som lånet godkänns.

Konsumenterna menar även på att de är oförstående till varför det ska ta flera dagar att betala ut pengarna, särskilt i de fall när en låneansökan initieras, skickas in och godkänns under en och samma dag!


Andra fördelar

Precis som namnet antyder så är ”Låneskydd” en form av produkt som erbjuds till de konsumenter vilka önskar teckna en form av försäkring som täcker upp för lånekostnaderna om man mot all förmodan skulle bli av med jobbet, ha oturen att bli sjukskriven eller råka ut för andra missöden.

Själva låneskyddet används för att täcka upp för den totala månadskostnaden, där även räntan och amorteringsbeloppet ingår för lånet i fråga, förutsatt att du uppfyller kraven för att kunna åberopa låneskyddet vill säga.


Slutsats

Resurs Bank har opererat på den svenska marknaden under mer än 20 år. Man erbjuder en rad olika tjänster där fokus ligger främst på att tillhandahålla privatlån, samlingslån och kreditkortslån.

Den gemensamma nämnaren för ovanstående låneformer är att de erbjuds utan säkerhet, något som innebär att du ej behöver tillhandahålla en form av säkerhet för att kunna få igenom lånet.

Långivaren har dock två akilleshälar som konsumenterna menar på måste lösas snarast. Den första utgörs i form av supporten, som endast erbjuds under kontorstid. Den andra akilleshälen återfinns i form av att konsumenten inte kan välja den tid som lånet ska återbetalas inom. 

Detta är något som många av konsumenterna som haft med Resurs Bank att göra är helt oförståeliga till! Banken är dock en aktad aktör som skapat sig ryktet om att erbjuda förmånliga lån till adekvata och marknadsmässiga priser!

Fairlån rapporterar från ett brett utbud av den svenska lån leverantörer som finns på marknaden. Några av lån leverantörerna samarbetar vi med vilket innebär att vi får provision från dessa.
Fairlån > Lånöversikt > Resurs Bank recension

Senaste nytt