Höga matpriser kan leda till nya handelsförbindelser i EU!

Har du också fått hjärtat i halsgropen när du har varit och handlat på det lokala snabbköpet runt hörnan på senaste tiden? Det beror sannolikt på att Europa befinner sig i en inflation just nu. Faktiskt är inflationen i Europa så stark att man ska gå långt tillbaka i tiden innan man kan hitta en liknande situation. Inflationen drabbar Sverige och många andra välordnade länder i Europa men värst är det egentligen för fattiga länder runt om i världen.

I takt med att inflationen har haft sin framfart blir produkter dyrare, inte bara för oss i Sverige, utan även för personer utomlands. För när råvaror blir dyrare blir också slutprodukterna som exporteras utomlands dyrare. Det leda till en ond spiral och påverkar priserna i en negativ riktning.

Håll hårt i plånboken

När priserna är höga gäller det att spara och budgetera så att man har råd att betala alla räkningar i slutet på månaden. En del personer väljer att ta ett lån för att dela upp större utgifter i mindre portioner över en längre period, istället för att betala en stor klumpsumma på en gång. När man betalar en stor klumpsumma kan man riskera att välta hela hushållskassan. Överväger du att ta ett lån är det en bra idé att sätta dig in i lånemarknaden.

Om du överväger att ta ett lån är det viktigt att du jämför det med andra alternativ på marknaden så att du får det lån som passar dig och din hushållskassa bäst.

Faktiskt behöver det inte vara så illa som de befarat dock, har flertalet forskare nu kommit ut och sagt. Det här är efter att flera länder har vittnat om väldigt bra skördar. För även om Rysslands attack på Ukraina har gjort att mycket av de råvaror som Europa annars köper från bland annat Ukraina inte har kunnat levereras, har nu andra länder vittnat om bra skördar.

Nya handelsförbindelser

Det har längre varnats om att det kommer bli dyrare för dig som privatperson och då har man främst talat om lån och bostäder. Men det kan alltså vara slut på dyra lån om det skapas nya handelsförbindelser mellan Europa och andra länder. Inte bara dina lån men även produkterna i samhället väntas sjunka i pris om ekonomin stabiliseras.

Handelsförbindelser som i slutänden kan gynna slutkonsumenten är bland annat från Brasilien och Australien som båda vittnar om väldigt bra skördar i år. Men kan vi i Europa egentligen köpa råvaror från till exempel Australien eller länder som Brasilien på andra sidan jordklotet? Om man tittar på den handel som finns i Europa så finns det ett frihandelsavtal mellan alla europeiska länder i den Europeiska unionen.

  • Det finns dock inget handelsavtal mellan exempelvis:
  • Australien och EU
  • Brasilien och EU
  • USA och EU

Om ett handelsavtal upprättas mellan ett EU-land och ett utomstående land gäller handelsavtalet i alla europeiska länder som är anslutna till europeiska unionen.

Ett frihandelsavtal betyder att man kan handla varor mellan länder utan att betala så kallad import- eller exportskatt, eller tull i vardagligt tal.

Eftersom det inte finns något frihandelsavtal mellan USA och EU hör det inte till vanligheten att Europeiska länder importerar produkter från USA och vice versa. Det är för att produkterna i ett sådant fall skulle bli för dyra. Det gäller dock att vara medveten om att det finns en del undantag och vissa produkter har den import- eller exportskatt som vanligtvis gäller vid export eller import mellan EU och USA exempelvis.

Om Europa väljer att upprätta handelsavtal med Australien eller Brasilien kommer vi kunna handla och sälja varor mellan länderna utan att betala import- eller exportskatt. Det betyder i sinom tid att EU i framtiden kan komma att köpa spannmålsprodukter och råvaror från Australien istället för Ryssland.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Höga matpriser kan leda till nya handelsförbindelser i EU!