Sänkta bolåneräntor kan vara ett tecken på ljusare framtid

Sänkta bolåneräntor kan vara ett tecken på ljusare framtid

Bolåneräntorna i Sverige har under en längre tid legat på en hög nivå. Det har påverkat både köpare och säljare på bostadsmarknaden och har haft en effekt på hur många bostäder som har sålts och köpts. Nu kan man på vissa håll se att bolåneräntorna är på väg nedåt, men eftersom bolåneräntorna redan ligger på väldigt höga nivåer, blir skillnaden för privata konsumenter inte särskilt stor. Men vad är det egentligen som är viktigt att tänka på om man har höga räntor på sina lån?

Dyra lån för privatpersoner

Om du upplever att dina lån har blivit dyrare på grund av det här högre räntorna kan det vara all idé att se över dina lån. Med ett så kallat samlingslån kan du få möjlighet att lägga om dina lån och därmed få en lägre ränta. Räntan är viktig eftersom att det är en av de största kostnaderna när det kommer till lån. Så om du ska lägga om dina lån med ett samlingslån ska du titta på räntan en extra gång.

En av de största faktorerna som påverkar hur räntan ligger är den så kallade reporäntan. I Sverige har Riksbanken fått i uppdrag av regeringen att se till att den svenska samhällsekonomin inte utsätts för en inflation på mer än fyra procent. Riksbanken använder räntan som ett verktyg för att skruva upp eller ner den ekonomiska hastigheten i samhället. Man kan säga att reporäntan fungerar som ved i braskaminen.

Genom att reporäntan skruvas ner sjunker också räntorna i banker och kreditinstitut. Det gynnar många privatpersoner eftersom att det i sin tur är dem som ska betala räntan som kostnader för det bolån som de tar. Reporäntan har en direkt effekt på din kostnad på dina lån och därför är det viktigt att känna till den. När du lånar är det reporäntan som styr vilken ränta du får på dina lån.

Känner inte av sänkningarna

Det kan vara så att man som privatperson i första taget inte kommer kunna känna av sänkningarna. Det beror på att räntorna har legat på skyhöga nivåer sedan en längre tid. Främst sedan årsskiftet mellan år 2021 och 2022 har räntorna legat på rekordhöga nivåer. Det gör att även stora sänkningar förändrar ganska lite för privata konsumenter och låntagare eftersom räntorna har legat så högt.

Det finns flera orsaker till att räntorna har legat högt i en längre period, främsta anledningen är självklart den ryska invasionen av Ukraina. I och med Rysslands intågande i Ukraina, som en början på det krig som fortfarande pågår, har omvärlden reagerat genom att införa sanktioner mot Ryssland.

Sanktioner är ett slags straff som andra länder kan använda för att visa misstycke med ett annat lands beslut.

Sanktioner mot Ryssland

Sanktioner som gäller mot Ryssland är bland annat:

  • Importera ryska produkter
  • Exportera ryska produkter
  • Handelsembargo

Det gäller ett så kallat handelsembargo mot Ryssland nu. Det vill säga att det är förbjudet att exportera till Ryssland. Europeiska unionen pratar även om att införa ett förbud mot att köpa alla ryska produkter inklusive gas och olja. Men det är givetvis inte gasen och oljan som har drivit upp priserna och inflationen i Europa. Den främst orsaken till det höga räntenivåer vi ser i EU just nu beror dels på coronapandemin, dels på kriget i Ukraina.

Det finns flera olika teorier om när räntorna kommer gå ner,. Och om en stabilare ekonomisk marknad är i sikte kommer troligtvis räntorna att sjunka. Andra faktorer som kan påverka räntorna är bland annat kriget i Ukraina, skördar och tillväxt i andra länder, som Sverige och den europeiska unionen förväntar sig att börja handla med.
Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Sänkta bolåneräntor kan vara ett tecken på ljusare framtid