Ordlista – lär dig mer om bolån

Att ta bolån är ett stort steg i livet, och ett viktigt beslut som bör tänkas igenom noga. Är du ny på bolånemarknaden är det dessutom lite av en djungel att förstå alla ord och begrepp som används när man talar om bolån. Här har vi gjort en ordlista till dig som ska ta bolån, eller intresserar dig för bolån. Det finns förstås en hel del andra ord och begrepp när det kommer till detta ämne, men vi har valt ut några av de viktigaste för att underlätta bolåneprocessen för dig. 

Amortering

Att amortera är det du betalar av på ditt bolån. Det kallas amortering även när man talar om andra lån som snabblån eller andra banklån. När du amorterar så sparar du faktiskt pengar, ju mer du amorterar desto mer sparar du i och med att du sänker dina kostnader snabbare. 

Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet kallas den period då amorteringar på lånet inte behöver göras. I den här perioden betalar du endast ränta. Många banker erbjuder dig som kund att ansöka om tillfällig amorteringsfrihet, om du av någon anledning inte har möjlighet för att betala av på ditt lån under en period. Det kan vara att du har drabbats av ekonomiska svårigheter pga. arbetslöshet eller liknande.

Bindningstid

Detta är den period du är bunden till lånet. En bindningstid förekommer vid alla typer av lån och innebär helt enkelt hur länge du är bunden till lånet enligt avtalet. Även räntan på lånet kan ha en bindningstid, vilket innebär att räntan under denna period är oförändrad. 

Borgen

När någon annan tar på sig ansvaret att betala din skuld om du inte själv skulle ha möjlighet att betala, går denne i borgen för dig. Banker kan ibland kräva en borgenär vid lån, speciellt om du är ung eller inte har en fast eller tillräckligt hög inkomst. Borgen används som säkerhet, om du inte skulle kunna betala ditt lån.

Handpenningslån

När du köper en bostad så ska du betala handpenning. Handpenning är en avgift som ofta motsvarar 10% av priset på bostaden och betalas när kontraktet skrivs, detta fungerar som en slags försäkring för säljaren. Har du inte möjlighet att betala handpenningen så kan du låna pengar till att täcka avgiften. 

Kontantinsats

När du ska köpa en bostad så behöver du, trots bolån, betala en kontantinsats på 15% av bostadspriset. Denna procentdel täcks alltså inte av bolånet och måste finansieras på annat sätt. Du kan använda sparade pengar, eller eventuellt ta ett lån för att täcka denna avgift. 

Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett preliminärt besked som banken ger dig som vill ta bolån. Lånelöftet talar om att banken är villig att låna dig pengar till att köpa en bostad, samt hur mycket pengar banken är villig att låna dig. 

Låneskydd

Ett låneskydd är en försäkring till ditt lån. Denna försäkring träder i kraft om du, av någon anledning, inte längre kan betala av på ditt lån. Det kan till exempel handla om situationer som sjukdom eller arbetslöshet. 

Pantbrev

Ett pantbrev fungerar som säkerhet för ditt bolån. Du får oftast hjälp av banken med att ta ut ett pantbrev i samband med bostadsköp, mot en mindre avgift. Du ska även betala en avgift till Lantmäteriet för att ta ut ett pantbrev. 

Räntebindningstider

Räntebindningstiden är, som namnet avslöjar, tiden din ränta är bunden i. Det finns både långa och korta räntebindningstider, från ett par månader upp till tio år. När denna går ut så väljer du en ny bindningstid för din ränta. 

Undersökningsplikt

När du köper en bostad är du skyldig att undersöka denna, för att säkra dig om att allt är som det ska vara med bostaden. Man brukar rekommendera privatpersoner att anlita någon för denna besiktning, du kan läsa mer om detta på Anticimex hemsida.

author
Skriven av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.