Allt du behöver veta om PSD2 – EU:s betaltjänstdirektiv

Cyber Security

För några år sedan klubbades EU:s betaltjänstdirektiv PSD igenom, med syftet att underlätta för och utveckla ekonomiska transaktioner online. Direktivet var ett resultat av en explosionsartad ökning av den digitala handeln, och behovet av en särskild reglering av det var därför enormt. År 2019 skedde en uppdatering av lagstiftningen i och med den så kallade PSD2. I den här texten ska vi gå igenom vad det här direktivet är och vad det har för betydelse för dig som konsument – allt du behöver veta om PSD2 helt enkelt.

En växande digital ekonomisk marknad

Det kommer kanske inte som någon nyhet för någon – digitala transaktioner så som online banklån som är enkla att ta och annan e-handel har vuxit kraftigt de senaste åren och blivit det nya normala. 

Under 2020 ökade tillväxten av den svenska e-handeln med 40 % enligt den årliga E-barometern.

Men det finns många fallgropar, och i takt med att den ekonomiska marknaden blivit digital så har även bedrägerierna blivit det också. Därför såg EU behovet av att reglera hur betalningarna online inom unionen samt det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet, EEA, ska gå till och även bredda marknaden för att möjliggöra för andra aktörer, än klassiska banker, att erbjuda betaltjänster. År 2009 trädde det första så kallade betaltjänstdirektivet PSD i kraft, med en senare uppdatering 2019.

Vad innebär PSD2?

Enkelt förklarat så går direktivet ut på att ge en lagmässig ram för hur konsumenter ska verifiera och bekräfta sin identitet när man handlar på distans, ofta med hjälp av sitt bankkort. PSD2 står på tre ben, som vart och ett bidrar till att stärka konsumenter och e-handlares säkerhet på nätet.

  1. Skydda konsumenter, från exempelvis att få sin identitet kapad eller handla av en falsk e-handlare
  2. Stärka konkurrenskraft och innovation, genom att möjliggöra för fler aktörer att erbjuda betaltjänster online
  3. Utöka säkerheten vid olika betalningslösningar, vilket i sin tur väntas utveckla dem ännu mer

Vad är skillnaden mellan PSD och PSD2?

En förändring i och med den nya uppdateringen av betaltjänstdirektivet är att andra betaltjänster, så kallade tredjepartsleverantörer, får möjlighet att ta del av konsumenters kortuppgifter från deras banker för att kunna assistera i ekonomiska transaktioner. Ett exempel på en sådan här tredjepartsleverantör är svenska Klarna. Det här förutsätter dock att man ansökt om och fått beviljat tillstånd, samt att konsumenterna gett sitt uttryckliga tillstånd. 

En annan stor nyhet är att konsumenterna vid varje köp online måste verifiera sin identitet i två steg, även kallat stark kundautentisering. Det är en viktig satsning som betyder att man som konsument på två olika sätt – oberoende av varandra – ska kunna bevisa att det inte föreligger några oegentligheter bakom köpet.

Vid den starka kundautentiseringen ska konsumenten kunna framvisa två av följande; en fysisk ägodel (kort eller mobiltelefon), en särskild kunskap (pinkod eller lösenord) och en specifik egenskap (fingeravtryck eller ansiktsigenkänning på telefonen).

Vad innebär det här för mig som konsument?

Det här betyder att när du som konsument ska göra ett stort eller litet köp på nätet, har en extra trygghet i att det genomförs på ett säkert sätt. Ska du exempelvis ta ett lån så verifierar du din identitet via ett system som kallas för 3D Secure. Du känner säkert igen processen om du någon gång använt ditt Bank-ID eller fingeravtryck vid ett köp. När det är genomfört tar banken över ansvaret för köpet, så att varken du eller e-handlaren behöver oroa er för eventuellt bedrägeri.

I slutändan är tanken med PSD2 att säkerställa trygga ekonomiska transaktioner online både för dig som konsument, långivare och andra e-handlare.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Allt du behöver veta om PSD2 – EU:s betaltjänstdirektiv