Ryssland tvingar Europa att betala gas med rubel

Ryssland tvingar Europa att betala gas med rubel

Europeiska unionen har under en längre tid infört sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna innebär att Rysslands ekonomiska position i världen försvagas. Som en motreaktion på de sanktioner som har införts har Ryssland tagit till ett av de få medel man fortfarande har kvar.

Det Ryssland har gjort är att använda det statsägda gasföretaget, på order från Rysslands president, för att pressa köpare genom betalning i ryska rubel. Genom att begära betalning i ryska rubel kan Ryssland få in kapital till landet trots att man är utestängd från den internationella marknaden när det kommer till många branscher.

Är Sverige utsatt när det kommer till gasen?

Sverige är inte en i utsatt position när det kommer till gas eftersom användningen av gas är låg, i alla fall när det kommer till privatpersoner. Om du ändå har en gasspis hemma och känner dig orolig över situationen finns det alternativ.

Om gasen skulle ta slut, eller bli ohållbart dyr kanske du vill byta till en spis som går på el istället och det kan vara en bra idé- i alla fall om man vill vara på säkra sidan. Ska du låna pengar till att köpa en ny spis eller något annat, är det viktigt att du jämför de lån som finns på marknaden. Det säkrar dig ett så billigt och bra lån som möjligt och det kommer din plånbok att tacka dig för.

En av Rysslands största exportvaror är gas. De företag som exporterar gas är statsägt och kontrolleras av presidenten.

Eftersom världssituationen ser så osäker ut är det en bra idé att försöka spara en del pengar. Ett sparande är en buffert och det är en säkerhet för dig som privatperson. Ett sparande kan nämligen vara din räddning när det uppstår oförutsedda utgifter.

Hur utsatta är de nordiska länderna?

I Norden är gasanvändning rent generellt ganska låg. Den svenska elproduktionen är effektiv och Sveriges elproduktion är en världens renaste. Det betyder att det är för många har varit kostnadseffektivt att välja el framför gas, något som har gynnat Sverige som helhet över en längre period. Tittar man på de andra nordiska länderna i Skandinavien så ser det ungefär likadant ut. Det är främst ett land som sticker ut när det kommer till gasanvändning och det är Danmark. I Danmark är det fortfarande vanligt med gasspisar, såväl som viss gasuppvärmning.

Europa värms upp av gas

Tyvärr är bilden lite mer dyster när man tittar på övriga Europa. Många europeiska länder och särskilt om man tittar på Sydeuropa så kan man se att användningen av gas är utbredd. Det är inte bara när det kommer till matlagning som gasen används, och då främst för att göra mat på spisen, utan även när det kommer till uppvärmning av hela hus och lägenheter. Dessutom används gasen ofta för att värma upp diverse element, klimatanläggningar och inte minst vatten till kranar och duschar.

Många länder i Europa använder främst gas för att värma upp privata bostäder. I Sverige används främst el.

Men ska man vara orolig i Europa för att Ryssland skulle kunna stänga av gasen? Svaret på den frågan är kanske inte helt tydlig, eftersom gasförbrukningen ser olika ut i olika europeiska länder. De flesta europeiska länder har emellertid en stor reserv och det ger länderna i fråga lite tid till att upphandla nya kontrakt med andra länder där gas kan köpas från.

Följaktligen finns det ett fåtal länder som är mer eller mindre helt beroende av den ryska gasen. De flesta europeiska länder har nämligen kontrakt med flera olika länder som de köper gas ifrån, men det är bara ett fåtal som är helt beroende av gas från Ryssland, vilket kan komma att ha en effekt för dessa länder i fråga. Det som blir avgörande är hur länge gasreserverna i länderna räcker. Det handlar främst om dessa länder:

  • Rumänien
  • Polen
  • Ungern
Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Ryssland tvingar Europa att betala gas med rubel