Köpkraftig trots inflation?

Köpkraftig trots inflation?

När man är van vid en viss standard kan det vara svårt rent ekonomiskt när inflationen stiger och valutan sjunker i värde. Helt enkelt är det så att du får betala mer för en vara än vad du tidigare gjort. Detta innebär ofta en förändring av livsstilen. Kanske blir du som alltid varit köpkraftig lite mer försiktig i dina val. 

Helt plötsligt kanske du måste använda dina sparpengar för att köpa mat, hushållsvaror och ny garderob är knappast att tänka på. En del tar ett lån för att använda som buffert, då lån inte påverkas av en ökad inflation i samhället. Man brukar också säga att inflation föder inflation. Stiger priserna i affären, eller om hyran höjs, så kan den anställde på ett företag kräva mer i lön. Vilket i sin tur kan leda till att företaget måste höja sina priser vilket utmynnar i en ond cirkel. 

Lite inflation är bra eftersom det driver ekonomin i samhället framåt, men blir det för högt så dämpas den nationella ekonomins tillväxt, vilket naturligtvis leder till negativa konsekvenser. 

Tabellen visar hur inflationskurvan såg ut i Sverige under ett par månader 2021, det tar man lärdom av för att spå bland annat hur framtiden kan komma att se ut.

Konsumentprisindex (KPI), september 2021

Vad kan leda till ökad inflation?

Det finns många faktorer som är avgörande för om inflationen ökar eller minskar. En stor del av det hör ihop med tillgång och efterfrågan. Blir efterfrågan större än vad marknaden kan erbjuda, så stiger priserna. Detsamma gäller om efterfrågan minskar – då tvingas företagen sänka priserna på sina varor för att locka fler kunder, vilket då kallas för deflation. Och på samma sätt kan inflation och deflation påverka räntan på ditt lån

En annan faktor som spelar in är själva produktionskostnaden. Får ett företag plötsligt ökade kostnader för sin produktion, måste de höja priserna på själva produkten för att kunna möta de ökade omkostnaderna och för att kunna gå med någon slags vinst. För att se inflationen som den ser ut just nu och förutspå hur den kommer att se ut, använder man sig av tabeller där man ser hur inflationen rört sig över tid.

Vad kan du göra som konsument? 

Ökar inflationen får man vara beredd på att saker och ting kommer att kosta mer. Resor, weekends på spa, accessoarer och kläder, mat och bostäder. Som privatperson och konsument finns det ett par saker du kan göra för att möta en ökad inflation utan att din privata ekonomi blir lidande.

  • Spara en liten summa pengar varje månad, på så vis har du en buffert när det krisar.
  • Bunkra! Köp hem och frys ner varor, eller köp på dig konserver som håller nästan för alltid.
  • Köp och sälj via second hand eller begagnat-sidor på nätet, exempelvis köp och sälj grupper på Facebook.
  • Investera i fonder och aktier.
Genom att konsumera klokt behöver en högre inflation inte påverka dig eller din ekonomi.

Hur påverkar en ökad inflation dig?

En hög inflation innebär inte nödvändigtvis att du måste skära ner på din livsstil. Genom kloka val är det fullt möjligt att leva som du alltid gjort. Många oroar sig för att en ökad inflation ska påverka deras ekonomiska situation, särskilt när det kommer till alla typer av lån man kan tänkas ha eller ska ta i framtiden. 

Men faktum är att en högre inflation påverkar dina lånevillkor till det bättre, eftersom pengarna blir mindre värda, vilket i sin tur innebär att ditt lån egentligen blir mindre värt. Skulle du behöva ta ett lån finns det med andra ord en rad olika möjligheter. Det som är viktigt när man lånar är att väga in alla faktorer. På det viset kan du försäkra dig själv om att du får det lån som bäst passar din privatekonomi. 

Det är mänskligt att behöva låna pengar ibland, inflation eller ej. Se bara till att valet görs innan desperationen tar över och att du väljer den långivare som ger dig bäst valuta för pengarna – inte bara nu, utan också för framtiden.    

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Köpkraftig trots inflation?