Investeringstrender att hålla koll på i Sverige 2021

Investeringstrender att hålla koll på i Sverige 2021

Det har varit ett turbulent år både i Sverige och världen. Vi lever fortfarande i efterdyningarna av en global pandemi som satt mycket av det vi tagit för givet ur spel och tvingat oss till kraftiga samhällsförändringar.

När världen nu så sakteliga återgår till det normala är det en ny normalitet vi står inför. Nedan har vi listat några av de trender inom finansvärlden som dominerar mycket av det som det talas om just nu.

  • Digitalisering
  • E-handel
  • Hälsa
  • Pension
  • Hållbarhet

Trenderna är inget direkt resultat av coronapandemin – flera av dem var där redan innan 2020 – men de har däremot fått en rejält skjuts av den.

Digitalisering

Den digitala vågen som dragit över Sverige har under 2021 blivit ännu mer omfattande i och med att många arbetar hemifrån, vilket ställer krav på tekniska lösningar. Att använda sig av digitala streaming- och videokonferenstjänster både i arbetet och det privata är helt klart något som är här för att stanna, och därmed en bransch som är väl värd att investera i. 

Kontaktlös betalning

Digitaliseringen syns också när vi går och handlar i butiker. Det är nuförtiden inte alls ovanligt att se personen framför sig i kön sträcka fram telefonen, klockan eller rentav handen till kortläsaren för att göra sitt köp. Tekniska landvinningar som den kontaktlösa betalningen är också något som vi kommer se allt mer.

E-handel

Hand i hand med digitaliseringen går e-handeln, som ökat explosionsartat de senaste åren och som inte ser ut att avstanna. Den fysiska detaljhandeln har kommit igång igen efter ett trögt år, men det är ingen tvekan att handeln flyttas mer och mer online. Enligt Konjunkturinstitutet ökar också den totala konsumtionen, vilket är glädjande nyheter för aktieinnehavarna.

Under pandemin när många tillbringat mycket tid hemma har vi också sett en boom av företag och tjänster som underlättar för dig i ditt hem, så som hantverkare och städfirmor. Även intresset för att skaffa husdjur har ökat markant. Det här är investeringsmarknader väl värda att titta närmare på.

Hälsa

Det är inne att vara hälsosam, men det senaste året har det fått en helt ny innebörd. Att investera i hälsa kan vara att investera i medicinsk utrustning och läkemedel, inte minst vaccin där det blivit lite av en kapplöpning i och med coronan.

Investeringstrender att hålla koll på i Sverige 2021

Digital hälsa

Inom området finns också digitala tjänster som telehälsa, online-doktorer, rehabiliteringstjänster och distansbevakning av patienter, som alla frigör resurser från den ansträngda sjukvården.

Idag handlar investeringar i hälsa alltså bara inte om att sälja gymutrustning och proteinshakes – det är en outtömlig källa.

Pension

Det senaste årets otrygghet på arbetsmarknaden har, kombinerat med mångas önskan om att förverkliga sig själva, gett ett uppsving för att investera i sin pension.

En investering i sig själv

Många unga och nyetablerade tilltalas av denna trend. 

Gör så här: 

  1. Öppna ett ISK (investeringssparkonto) för ett eget privat pensionssparande.
  2. Beräkna hur mycket du kan spara
  3. Investera  i dig själv, och få på det viset goda chanser att säkra en trygg pensionsålder.

En del ser det också  detta som en möjlighet till att gå tidigare i pension.

Hållbarhet

En sista trend, som av många bedöms som den viktigaste, är investeringar i den gröna omställningen och hållbar tillväxt. Här går det bl.a. att investera i gröna fossilfria alternativ inom transport- och energisektorn, och det har sjösatts flera stimulanspaket och skattereformer som ska underlätta för och påverka produktionen och konsumtionen mot en mer hållbar riktning. Vi har nog bara sett början av den hållbara trenden, så en sådan typ av investering bör ingå i varje portfölj.

author
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.