EU:s nya direktiv kan skapa mer säkerhet för låntagare

EUs nya direktiv kan skapa mer säkerhet för låntagare_fair-laan

Ett nytt förslag för att stärka skyddet för konsumenter inom Europeiska Unionen har framlagts av Europeiska Kommissionen. Nu ska regeringen ta ställning för konsumenterna på den svenska lånemarknaden. Från och med direktivets införandet kommer svenska konsumenter alltid att vara skyddade oavsett var långivaren är placerad.

En säkrare lånemarknad för privata konsumenter

Den 30 juni 2021 tog den svenska regeringen i Stockholm del av ett nytt förslag på ett direktiv som ska skydda konsumenter på lånemarknaden. Förslaget har arbetats fram av europeiska kommissionen och innehåller över femtio tilltag som ska verkar för en mer stabil lånemarknaden inom europeiska unionen.

I Sverige har vi tydliga lagar och regler om vilka skyldigheter och förpliktelser långivare såväl som låntagare påtar sig i samband med lån och krediter. Förslaget har arbetats fram med fokus på att göra konsumentkrediter såsom smslån säkrare för låntagaren.

Eu-kommissionen är den instans inom Europeiska unionen (EU) som framlägger förslag. Det är sedan upp till EU-parlamentet att rösta igenom eller avslå förslagen. Varje förslag som läggs fram kan blir ett direktiv eller en rekommendation. Medlemsländerna är förpliktade att införa direktiv medan rekommendationer är valfria.

Direktivet innehåller flera punkter

Förslaget som just nu har behandlats av regeringen i Sverige innebär flera tilltag som ska harmonisera skyddet på alla EU:s lånemarknader, oavsett vilket land det handlar om. Ett skydd som antas vara till fördel för särskilt de privata konsumenterna på lånemarknaden. 

Idag är det upp till varje medlemsland att bestämma vilka regler som gäller och här ligger Sverige i framkant. Svensk lag är en av de lagar som går längst i EU när det kommer till allt från skydd för privata konsumenter och företag till reklam. Det förslag som har tagits fram i EU liknar den svenska lagen i många hänseenden.

Ett urval av de fördelar förslaget ger svenska konsumenter:

  • Idag är svenska konsumenter skyddade av reglutioner i förhållande till ränta och avgifter. Förslaget ska säkra att även kreditgivare som är placerade utomlands är skyldiga att upprätthålla samma säkerhet för konsumenter på den svenska marknaden.
  • Obligatorisk kreditprövning för alla kreditköp
  • Ökat informationskrav på kreditgivaren.
EU direktiv om lån_fair-laan

Många förslag på direktiv från EU

Det kommer många förslag från EU-kommissionen och ett av de senaste införts är EU:s betaltjänstdirektiv så kallat PSD2, som redan har införts. Varje gång det kommer ett förslag på en rekommendation eller ett direktiv tillsätts en utredningsenhet i Sverige, som har till uppgift att analysera förslaget. 

Förslaget som rör konsumentkrediter har på uppdrag av den svenska regeringen analyserats av FI (Finansinspektionen). Inspektionen har kommit med synpunkter huruvida förslaget kommer påverka den svenska lånemarknaden och om det är förenligt med svensk lag. Flera andra instanser har gett synpunkter på förslaget bland annat svensk handel, som anser att det är ett bra förslag. Den svenska regeringen har ännu inte tagit ett beslut i frågan. 

Kreditgivare är ett uttryck som används inom bank- och finansvärlden. Uttrycket syftar på den som lånar ut pengar. Det vill säga en bank, kreditinstitut eller ett kreditföretag.

Det är i nuläget osäker hur förslaget kommer att tillämpas i Sverige. Först efter att regeringen har tagit ställning i frågan blir det klar huruvida förslaget kan komma att bli aktuell i Sverige eller inte. 

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > EU:s nya direktiv kan skapa mer säkerhet för låntagare