Att tänka på för dig med rörlig ränta

Att tänka på för dig med rörlig ränta

När man tar ett lån hos en bank eller annan långivare är det alltid till en fast eller rörlig ränta. Väljer du det senare alternativet kommer räntan variera över tid, och ofta blir den då lägre jämfört med den fasta räntan. Men det finns några saker du bör tänka på innan du går för en rörlig ränta, och det kan du läsa mer om nedan.

Fast respektive rörlig ränta

Du bestämmer själv, utifrån de alternativ din bank eller långivare erbjuder dig, om ditt lån ska vara till en fast eller rörlig ränta. Men vilket av alternativen är bäst och ger den lägsta månadskostnaden? Det finns inget entydigt svar, utan det beror på marknadens generella ränteläge och din ekonomiska situation. 

  • Fast ränta

Fördelen med en fast ränta (även kallad bunden ränta) är att du under dess hela löptid vet exakt hur mycket du kommer att betala i ränta varje månad. Det kan vara bra för dig som inte vill ta för stora risker och vill ha en mer precis överblick över din ekonomi. Räntan kan bindas upp emot 10 år. Nackdelen är att den fasta räntan vanligen är högre än den rörliga. Går marknadsräntan ner är du låst vid den högre räntekostnaden.

  • Rörlig ränta

Den rörliga räntan är ett större risktagande, i och med att den vanligen var tredje månad sätts på nytt utifrån vilket håll marknadsräntan går. Det gäller alltså att hänga med i vad som sker på marknaden om några dramatiska förändringar skulle ske. Här finns dock en stor potential att hämta, eftersom den rörliga räntan över tid brukar ge lägre räntekostnader för låntagaren.

För att minska risken med rörlig ränta kan man hos en del långivare sätta ett räntetak.

Räntetaket är den maximala ränta du kan komma att betala under löptiden. Med en rörlig ränta på 1,95 % och ett räntetak på 2,25 % är du försäkrad om att inte behöva betala mer än 2,25 % i ränta, även om marknadsräntan skulle befinna sig över det vid löptidens slut och den nya räntan sätts. Innan du tar ett lån med rörlig ränta kan det alltså vara bra att se om möjligheten till räntetak finns. En extra kostnad för räntetaket tillkommer dock.

Att tänka på för dig med rörlig ränta

När är det extra gynnsamt med en rörlig ränta?

Om du har en god ekonomisk buffert som tål en hög ränta kan det vara till fördel att välja en rörlig ränta. Du är då rustad för en eventuell hög ränta, men det är mer sannolikt att du kommer göra besparingar på dina räntekostnader eftersom den rörliga räntan vanligen är lägre än den fasta.

Om du dessutom har ett bolån med rörlig ränta och planerar att sälja din bostad undviker du det extra pappersarbete som uppstår vid försäljningen. Med en fast ränta måste du nämligen antingen lösa lånet, överlåta det till husköparen eller ta med dig det till din nya bostad.

Dela upp ditt lån för större flexibilitet

Ett bra sätt för dig som är intresserad av en rörlig ränta men samtidigt inte vill ta gör höga risker är att dela upp ditt lån i flera delar.

Det kan vara en särskilt bra idé om du har ett stort lån, exempelvis ett bolån, som det kan vara skönt att ha stor trygghet i. På så vis får du större flexibilitet samtidigt som du minskar risken för stora ränteskiftningar.

Du kan exempelvis välja att ha en rörlig del och två rörliga delar med olika löptider.

LånedelRäntesats
300 000 kr1,55 % (rörlig)
300 000 kr1,65 % (fast, löptid 3 år)
300 000 kr1,75 % (fast, löptid 5 år)

På så vis kommer din löptid inte att gå ut vid ett och samma tillfälle, vilket gör den sammanlagda räntan mindre känslig om ränteläget skulle vara högt när en av löptiderna går ut. Det ger dig alltså både en trygghet och en exponering för påverkningar från ränteläget – på gott och ont – i och med att du får en uppdaterad räntekostnad minst var tredje månad.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Att tänka på för dig med rörlig ränta