Amorteringsmarknaden i Sverige

Om du aldrig har tagit ett lån kanske ordet ”amortering” känns obekant. Amortering är den summa som du betalar av ditt lån med vid varje betalningstillfälle, här är inte räntekostnaden inkluderad. Amortering är ett uttryck som främst används när det handlar om bolån, men även vid snabblån behöver du betala tillbaka lånet genom amorteringar. Varje gång du amorterar sänks lånesumman, vilket innebär att skulden minskar. Det har dock kommit nya lagar gällande amorteringsmarknaden i Sverige. Under 2016 introducerades en rad nya regler gällande amorteringar i Sverige, till exempel infördes dessa regler:

  • Om bostadslånet är mindre än 50 % av bostadsvärdet finns inga krav på amortering.
  • Om bostadslånet ligger på mer än 50 % men under 70 % av bostadsvärdet måste du amortera 1 % av lånet per år.
  • Om bostadslånet är högre än 70 % av bostadsvärdet måste du amortera 2 % av lånet varje år.

Ju längre tid du amorterar, alltså ju längre tid du har betalat av ditt bolån, desto större chanser har du att omförhandla lånet med tiden. Exempelvis när du betalat tillbaka så pass mycket att endast 50 % av lånet återstår.

2018 infördes flera och nyare regler gällande amorteringar i Sverige. Tidigare regler från 2016 har varit baserade på lånets storlek och bostadens värde. Men efter att Finansinspektionen släppte nya regler under år 2018 har reglerna förändras och ser ut så här:

  • Om din bruttoinkomst multiplicerat med 4,5 blir mer än bostadslånet behöver du inte bry dig om de nya reglerna.
  • Om din bruttoinkomst multiplicerat med 4,5 blir mindre än bolånet måste du enligt nya regler amortera 1 % av lånet utöver de regler som gällde sedan innan. Detta gäller alltså oavsett hur stor del av bostadsvärdet som du tar lån för.

Därtill finns det även andra saker som kan påverka amorteringen, exempelvis vilken amorteringsmodell du väljer.

Olika modeller för amortering

De två vanligaste modellerna för att amortera är rak amortering och amorteringsfria lån. Dessa modeller används främst när det handlar om bolån. Rak amortering innebär att du alltid betalar en fast summa varje gång du ska betala av lånet (utöver räntan). Ju längre tid som du betalar av lånet desto mer förmånlig kostnad får du på räntan. Detta innebär att vid varje betalningstillfälle så är beloppet olika. Rak amortering är fördelaktigt för de flesta som tar bolån eftersom räntekostnaden sjunker vid varje betalningstillfälle (eftersom lånet blir mindre).

Den andra modellen för amortering är amorteringsfria lån, vilket ju låter helt fantastiskt. Men vad innebär det egentligen? När ett bolån är amorteringsfritt innebär det oftast att den första perioden, exempelvis de första fem åren, är amorteringsfria. Du betalar då endast ränta för lånet. Detta kan vara en fördel om du exempelvis har köpt en nyproduktion och inte har råd att amortera den första tiden. Nackdelen med amorteringsfria lån är att du endast skjuter upp amorteringen. Räntekostnaden är oftast densamma både under perioden som är amorteringsfri och när du väl ska börja betala av lånet. 

Räntefria lån

Vissa SMS-lån är räntefria då de endast är på mindre summor. Dock gäller det att alltid kontrollera det finstilta eftersom vissa mindre lån kanske är räntefria men endast under en kort period. Glömmer du betala tillbaka i tid läggs det ibland på en chockerande hög ränta.

Annuitet – ändrad och bibehållen

Det finns ytterligare modeller för att betala av sitt bolån, bland annat genom ändrad och bibehållen annuitet. Ett annuitetslån innebär att långivaren tar fram en fast kostnad som inkluderar både lånet och räntan. Fördelen är att kostnaden alltid är densamma. Nackdelen är att räntan ibland kan höjas och sänkas, något som gör att långivaren behöver räkna om betalningsperioden för att reglera att lånet betalas av i tid. Detta kan alltså göra att du behöver betala av lånet under många fler år än du velat, eller att det går snabbare. Det finns stora för- och nackdelar med annuitetslån just av den anledningen.

Serieamortering

Förutom rak amortering, amorteringsfria lån och annuitetslån, finns det ytterligare en amorteringsmodell, serieamortering (läs mer om serieamortering här). Den här modellen är inte särskilt vanlig men kan fungera bra för vissa. Serieamortering går till som så att amorteringen ökar under löptiden. Kanske ligger amorteringen på endast 1 % de första fem åren, när det sjätte året börjar höjs räntan till 2 % och så fortsätter det alltså tills lånet är avbetalat. 

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Amorteringsmarknaden i Sverige