Vad är skuldsanering?

Vad är skuldsanering?

I denna artikel svarar vi på frågan – vad är skuldsanering? 

En person som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering, vilket betyder att personen får en speciell avbetalningsplan från Kronofogden där skulderna ingår.

Denna plan följs under ett antal år och när den avslutats försvinner också de eventuella skulder som inte är betalda.

Vem kan få skuldsanering och hur går det till?

För att kunna få en skuldsanering måste en person ha haft svåra ekonomiska problem under en lång period. Personen har oftast flera betalningsanmärkningar och även skulder hos Kronofogden.

Grundkraven för att kunna få skuldsanering är att du är en privatperson (företag får inte ansöka om skuldsanering), att du troligtvis inte kan betala av dina skulder på många år och att Kronofogden därför anser att det är rimligt att du får skuldsanering.

Om du driver näringsverksamhet i form av enskild firma räknas du fortfarande som privatperson, men firmans ekonomi måste vara enkel att utreda.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, som gör en bedömning om skuldsanering kan beviljas.

De tittar bl.a. på:

  • Skuldens storlek
  • Din ålder
  • Dina nuvarande och tidigare inkomster
  • Din arbetssituation.

Kronofogden tar även hänsyn till andra faktorer när de bedömer om det är rimligt att du får skuldsanering. Som t.ex. hur dina skulder uppstod och vad du har gjort för att försöka betala av skulderna.

Om du blir beviljad skuldsanering kommer Kronofogden med ett förslag om en avbetalningsplan. Denna brukar gälla i 5 år.

Om du lever under existensminimum kan Kronofogden besluta att det inte ska göras någon avbetalningsplan och att du därmed inte ska betala något.

Budget-och skuldrådgivning

I Sverige ska alla kommuner, enligt lag, erbjuda budget-och skuldrådgivning till personer som är skuldsatta.

De erbjuder rådgivning angående hushållsekonomiska ärenden och kan hjälpa till med att göra en realistisk budget och avbetalningsplan. De kan också hjälpa till med att ansöka om skuldsanering.

Rådgivarna kan också:

  • Förhandla fram nya betalningsvillkor
  • Ge tips på hur man blir skuldfri

Kommunens rådgivning är helt gratis. 

Genom att använda budget- och skuldrådgivning i din kommun kan du bli skuldfri och förbättra din ekonomi.

Konsumentverkets hemsida kan du läsa mer om hur budget-och skuldrådgivning i kommunerna fungerar.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
Fairlån > Lån med betalningsanmärkning? > Vad är skuldsanering?

Senaste nytt