Skuldsanering

En person som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering, vilket betyder att personen slipper att betala tillbaka sina skulder helt eller delvis. För att få skuldsanering måste en person ha haft svåra ekonomiska problem under en lång period, oftast med flera betalningsanmärkningar och även skulder hos Kronofogden.

Grundkraven för skuldsanering är att du är en privatperson (företag får inte ansöka om skuldsanering), att du troligtvis inte kan betala av dina skulder på många år och att det är rimligt att du får skuldsanering.

Om du driver näringsverksamhet i form av enskild firma räknas du fortfarande som privat person, men firmans ekonomi måste vara enkel att utreda.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, som gör en bedömning om skuldsanering kan beviljas. De tittar bl.a. på skuldens storlek, din ålder, dina nuvarande och tidigare inkomster och din arbetssituation.

Kronofogden tar även hänsyn till andra faktorer när de bedömer om det är rimligt att du får skuldsanering, som hur dina skulder uppstod och vad du har gjort för att försöka betala av skulderna.

Om du blir beviljad skuldsanering kommer Kronofogden med förslag om en betalningsplan. Om du lever under existensminimum får du ingen betalningsplan och dina skulder skrivs av helt och hållet. Annars måste du betala av dina skulder under 5 år.

Efter betalningsplanen avslutas skrivs resterande delen av skulderna av.