Svea lån recension

Svea är en bank som verkat på den svenska marknaden under mer än tre decennier. Man erbjuder en rad finansiella lösningar för konsumenter men verkar även inom andra segment såsom betalningslösningar för e-handel och butiker. Man verkar i form som en av de mest auktoritära bankerna på den svenska marknaden, särskilt när det kommer till lån utan säkerhet.

3
Kundservice
3
Behandlingstid
2
Pris
5
Extra fördelar
4
Användarupplevelse
3

Om Svea

Svea är en stor aktör när det kommer till olika typer av lån. Man dominerar framförallt segmentet för privatlån, där man erbjuder flera olika produkter, vilka vi kortfattat beskriver härnäst:

  • Konsumentlånet – En form av privatlån som skräddarsytts för låntagare vilka önskar ansöka om högre lånebelopp. För att få igenom lånet så får du ej ha några registrerade betalningsanmärkningar. Du måste även han en deklarerad årsinkomst på minimum 120 000 kr.
  • Samlingslån – Är precis som det låter, en form av lån som du använder dig av för att samla högkostnads krediter, inklusive andra typer av smålån till ett betydligt billigare samlingslån med lägre ränta. Hos Svea så kan du ansöka om ett samlingslån från några tusen ända upp till flera hundra tusen.

Sammanfattning av recension

Vi kommer att inleda det hela med att först ta reda på vad konsumenterna anser om kundtjänsten. Sedan förflyttar vi oss över till att ta reda på mer om priserna samt huruvida dessa anses vara marknadsmässiga.

Vi önskar även förse dig med en bild gällande hur konsumenterna uppfattar den övergripande användarupplevelsen inklusive hur långt tid det har att behandla en ansökan. Vi avslutar det hela med att ta reda på om det finns andra element vilka du bör ha kännedom om som konsument.


Kundtjänst

Kundtjänsten hos Svea upplevs som kompetent och kan besvara även mer komplexa frågor ganska omgående. Dock så är många ej nöjda med det faktum att banken endast erbjuder support under kontorstid och ej under helgerna!


Pris

De priser som Svea applicerar för sina olika lån och tjänster anses hålla en marknadsmässig nivå. Framför allt så prisar några bankens ”räntegaranti” som man menar på gör det enkelt att få ner räntan, förutsatt att man hittar ett likvärdigt erbjudande hos en annan långivare vill säga.


Användarupplevelse

Användarupplevelsen hos Svea upplevs av de konsumenter som tillfrågats i överlag som positiv. Dock så upplever man att webbplatsen kunde förenklats samt det faktum att man även finner det svårt att hitta rätt lån eftersom Svea använder sig av egna benämningar för att definiera populära lånetyper.


Behandlingstid

När det kommer till behandlingstiden så varierar det hela. Det finns rapporter om att det hela kan ta allt ifrån några minuter uppemot några timmar till att man mottar ett adekvat svar.


Andra fördelar

Det som särskiljer Svea från deras konkurrenter är att man erbjuder ”räntegaranti”, något som redan nämnts i guiden gör det möjligt att få ner räntan markant, förutsatt att man lyckas hitta en lägre ränta hos en av deras konkurrenter vill säga!


Svea lån

Lånebelopp:10 000 – 400 000 kr
Loan duration:24 – 180 månader
Effektiv ränta:5,79% – 25,95%

Fördelar

Nackdelar

  • Du måste ha en deklarerad årsinkomst på minst 180 000 kr för att kunna ansöka om lån
  • Du får inte ha några aktiva skulder hos Kronofogden vid tiden för din ansökan
  • Om du har en medsökande så måste hen ha en deklarerad årsinkomst på minst 90 000 kr

Kundtjänst

Kundtjänsten hos Svea uppfattas som kunnig och tillräckligt kompetent för att kunna besvara frågorna inom rimlig tid. Man har dock valt att förlägga kundsupporten till endast vardagar mellan 09:00-16:30, i jämförelse med de största konkurrenterna, som ofta har öppet 24-timmar om dygnet.

Dock så slutar inte det hela där utan man stänger även supporten 30 minuter tidigare under fredagar, närmare 16:00. Som om det hela inte vore tillräckligt så har man även unnat sig att stänga kundsupporten under 12:00 och 13:00 där handläggarna äter lunch.

Det hela upplevs som obegripligt, framför allt eftersom många tenderar att sköta sina bankärenden under lunchen. Man kan även skicka e-post till Svea, där svarstiden kan variera beroende på beläggning.

Kundsupporten är dock ytterst hjälpsamma när man får tag på de ansvariga. Dock så bör en bank kunna serva sina konsumenter, även utanför kontorstid, särskilt då många konsumenter redan har en hektisk vardag att ta itu med!

Företagsinformation

FöretagSvea
Adress i SverigeSvea Ekonomi, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna
E-postinfo@sveadirekt.se
Telefon(+46) 8 735 29 40

Öppettider för kundtjänst

Måndag09:00 – 16:30
Tisdag09:00 – 16:30
Onsdag09:00 – 16:30
Torsdag09:00 – 16:30
Fredag09:00 – 16:00
LördagStängt
SöndagStängt

Pris

När det kommer till den prismässiga aspekten så kan vi konstatera att Svea lån erbjuds till ganska marknadsmässiga räntor och associerade kostnader. Man har även ett ganska stort triumfkort i form av ”räntegarantier” där man helt enkelt matchar den ränta som du som konsument blivit erbjuden hos en av deras konkurrenter.

Vidare så konstaterar vi att det kan vara svårt för gemene man att lokalisera priserna för de olika tjänster som tillhandahålls eftersom webbplatsen upplevs ofta som komplex och svårnavigerad. 

Den sista frågeställningen ämnar besvara hur transparenta Svea är när det kommer till prissättningen, något som vi anser vara svårt att besvara eftersom webbplatsen gör det ytterst svårt att hitta relevant information.


Svea krav

  • Du måste vara 20 år fyllda vid tiden för din låneansökan.
  • Du måste ha haft en folkbokförd adress inom Sverige under minimum 3 år.
  • Du måste kunna uppvisa en inkomst (deklarerad) på minimum 180 000 kr per år.
  • Din medsökande måste uppvisa en inkomst på minimum 90 000 kr per år.
  • Du får inte ha några registrerade betalningsanmärkningar registrerade (gäller för Svea lån och Samla lån

Användarupplevelse

När det kommer till användarupplevelsen hos Svea lån så anser man att det är ganska enkelt att ansöka om ett lån. Man upplever ansökningsprocessen som ganska förenklad, något som bör lämpa sig även för de mest tekniskt kluvna.

Man lyfter fram dock det faktum att det kan ta ett tag innan man hittar fram till lånet som man önskar ansöka om på grund av att webbplatsen upplevs som onödigt stor. Det faktum att man även använder sig av vissa egna definitioner för vanliga typer av lån såsom privatlån, som för övrigt benämns för som ”Svealånet” gör inte saken enklare.

Själva ansökningsprocessen anses vara ytterst förenklad där man som sökande får fylla i ett formulär som man sedan skickar in för bedömning. Det hela kan således åstadkommas inom endast några minuter och fungerar lika väl som på en dator som på en portabel enhet.


Behandlingstid

Behandlingstiden för en låneansökan varierar beroende på vem man frågar. Det förekommer rapporter om att det hela kan ta allt ifrån några minuter uppemot flera timmar tills man mottar ett svar.

Vi har dock identifierat ett samband med det hela. Det verkar nämligen som att lån i form av högre belopp tenderar att kräva längre behandlingstider, varav mindre lån tar betydligt mindre tid att få igenom.

Det vore även på sin plats att veta på ett ungefär hur långt tid en ansökan förväntas ta eftersom många av de påtalat att de haft behov av likvida medel ganska omgående!


Andra fördelar

Svea har en produkt som man döpt till ”Låneskydd” som ämnar skydda dig som konsument om du skulle komma att bli av med din anställning eller ha oturen att bli långtidssjukskriven under en period längre än 30 dagar.

Låneskydd är i själva verket en form av försäkring som täcker de kostnader som avser de lån du tagit hos Svea upp till ett år på ett belopp som avser totalt 9 000 kr per månad. Produkten kan tecknas av alla konsumenter som fyllt 20 år upp till 64 år, vilka även behöver uppvisa en anställning på minst 22 timmar per varje vecka, för de senaste 12 månaderna.


Slutsats

Svea är en bank som idag dominerar den svenska marknaden när det kommer till privatlån, där man framför allt marknadsför sina tre flaggskepp i form av konsument-, samlings- och svårt-att-få-lån.

Banken har opererat på den svenska lånemarknaden under mer än tre decennier och erbjuder förutom lån en rad andra tjänster, vilka ska tilläggas faller utanför ramen för denna guide. 

Den största akilleshälen med Svea är inte deras lånevillkor och möjligheten att ansöka om lån, utan det faktum att man har ganska begränsade supporttider, något som gör det svårt för gemene man med en heltidsanställning att avsätta tid för sina ärenden.

Fairlån rapporterar från ett brett utbud av den svenska lån leverantörer som finns på marknaden. Några av lån leverantörerna samarbetar vi med vilket innebär att vi får provision från dessa.
Fairlån > Lånöversikt > Svea lån recension

Senaste nytt