Inkasso

Om du inte kan betala tillbaka ditt lån riskerar du att skulden skickas till inkasso. Begreppet inkasso betyder indrivning av skulder och är inte ett specifikt företag eller myndighet. De finns flera inkassobolag som driver in obetalade skulder. Det är inte bara låneskulder som hamnar hos inkasso utan det är vanligt att obetalade räkningar, böter eller bilförsäkring också skickas till inkasso.

Skuld hos inkasso

En skuld skickas till inkasso efter att företaget eller långivaren där skulden ligger själva har försökt att driva in skulden. Oftast sker detta genom att de skickar betalningspåminnelser. Om personen i fråga inte betalar trots påminnelser skickas ärendet vidare till inkasso.

Då är det inkassobolaget som försöker driva in skulden på långivarens räkning. Inkassobolaget tar ut en avgift för detta som läggs på skulden. De tar även ut en referensränta på 8% för hela tiden fram till att skulden är betalat. Din skuld ökar därför hela tiden och kan snabbt bli stor även om ursprungsbeloppet inte var så högt.

När ärendet skickas till inkasso kontaktar inkassobolaget dig för att få dig att betala av skulden. I första hand får du oftast ett brev men om du inte kan betala tillbaka skulden omedelbart bör du kontakta inkassobolaget.

Ibland kan du förhandla fram en avbetalningsplan och inkassobolag kan även välja att stoppa räntan om du betala av skulden. Om du få ett avbetalningsplan bör du se till att du betalar av skulden enligt planen. Om skulden förblir obetalat tas alltid referensräntan ut och då blir det allt svårare att betala av skulden.

Om du fortfarande inte kan betala av skulden

Om du redan har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden vet inkassobolaget att det kommer att vara svårt att få dig att betala tillbaka skulden överhuvudtaget. I vissa sådana fall kan inkassobolaget välja att skriva ner din skuld eller reducera din referensränta.  Om du håller kontakt med inkassobolaget och visar att du är villig och beredd att betala av skulden efter din förmåga har du bättre chans att få en förmånlig avbetalningsplan.

Gör allt du kan för att betala av skulden hos inkasso

Eftersom det blir snabbt dyrt om en skuld hamnar hos inkasso vill du betala tillbaka skulden så fort som möjligt. Om du kan sälja någonting för att täcka skulden bör du göra det för att undvika att ärendet skickas vidare till Kronofogden.

När en skuld hamnar hos Kronofogden kan du få en betalningsanmärkning samt ytterligare kostnader. En betalningsanmärkning kommer att påverka din ekonomi under många år och kan göra det svårt för dig att teckna abonnemang, ta ut nya lån eller hyra en lägenhet.

Du bör dock inte ta ut ett nytt lån för att betala av det gamla. Det är nästintill omöjligt att ta dig ut ur skuldfällan genom att teckna nya snabblån för att täcka obetalade skulder.

Om du däremot har flera små och dyra krediter som gör att dina månadskostnader är allt för höga kan du ta ett lån på ett högre belopp med lägre ränta och längre löptid för att lösa in och samla alla dina dyra krediter. På så sätt kan du få ner dina kostnader och behöver bara hålla reda på en betalning. Annars kan det vara lätt att missa en avi och därmed dra på sig onödiga förseningsavgifter.