Vad är inkasso?

Om du inte kan betala tillbaka ditt lån riskerar du att skulden skickas till inkasso.

Men vad betyder inkasso egentligen? 

Det svarar vi på i denna artikel. 

Begreppet inkasso betyder indrivning av skulder och det är inte ett specifikt företag eller myndighet som gör detta. De finns flera olika inkassoföretag som driver in obetalade skulder. Oftast säljer företag deras obetalda räkningar billigare till inkasso, så att inkassoföretagen kan tjäna deras pengar genom att indriva hela summan, plus ränta, från den person som har skulden.

Det är inte bara låneskulder som hamnar hos inkasso, utan också:

  1. Obetalade räkningar
  2. Böter av alla slags
  3. Bilförsäkringar

En skuld skickas till inkasso efter att företaget eller långivaren, där skulden ligger, har försökt att driva in skulden. Oftast sker detta genom att de skickar betalningspåminnelser.

Om personen i fråga inte betalar trots påminnelser skickas ärendet vidare till inkasso.

Då är det inkassobolaget som försöker driva in skulden på långivarens räkning. Inkassobolaget tar ut en avgift för detta som läggs på skulden. De tar även ut en referensränta på 8% fram till att skulden är betalad. Din skuld ökar därför hela tiden och kan snabbt bli stor, även om ursprungsbeloppet inte var så högt.

När ärendet skickas till inkasso kontaktar inkassoföretaget dig för att få dig att betala av skulden. I första hand får du oftast ett brev, men om du inte kan betala tillbaka skulden omedelbart bör du kontakta inkassoföretaget. Då kan du nämligen be om at få mera tid på dig att betala av skulden. Ett alternativ kan vara att göra en amorteringsplan, där du betalar av lite på skulden varje månad.

Om du får en amorteringsplan kan inte räkningen gå vidare till utmätning.

Om du fortfarande inte kan betala av skulden

Om du redan har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden, vet inkassoföretaget att det kan vara svårt att få dig att betala tillbaka skulden. I vissa fall kan inkassoföretaget välja att reducera din skuld. 

Det är viktigt att du visar inkassoföretaget att du är villig att betala av skulden efter din förmåga. Då har du större chanser att förhandla en förmånlig avbetalningsplan på plats.

Ackorduppgörelse

I lånesammanhang är begreppet ackord en uppgörelse om betalning mellan den som ska betala skulden och den som vill ha betalt. En sådan uppgörelse eller avbetalningsplan innebär oftast att skulden minskas.

Du kan förhandla om en ackorduppgörelse med det inkassoföretag som indriver skulden.

Gör allt du kan för att betala av skulden

Eftersom det snabbt blir dyrt om en skuld hamnar hos inkasso, vill du betala tillbaka skulden så fort som möjligt. Om du kan sälja någonting för att täcka skulden, kan detta vara en bra idé att göra för att undvika att ärendet skickas vidare till Kronofogden.

När Kronofogden ska behandla ärendet tillkommer flera kostnader, vilket betyder att din skuld stiger.

Ifall räkningen som är hos inkassoföretaget går till utmätning kan det påverka på din ekonomi väldigt negativt.

Utmätning betyder Kronofogden beslutar att något du äger ska användas till att betala av din skuld. Det kan vara mindre ägodelar eller större, som t.ex. din bil, om skulden är stor.

Du bör dock inte ta ut ett nytt lån för att betala av skulder. 

Det är nästintill omöjligt att ta dig ut ur skuldfällan genom att teckna nya snabblån för att täcka obetalade skulder.

Om du däremot har flera små och dyra krediter som gör att dina månadskostnader är allt för höga, kan du ta ett lån på ett högre belopp med lägre ränta för att lösa in och samla alla dina dyra krediter.

På så sätt kan du sänka dina kostnader och behöver bara hålla reda på en betalning.

Nämndes i