Borgensman, gäldenär och debitor – vad är det?

Dessa ord kanske du har hört talas om, men vad betyder de?

Här på sidan har vi samlat några ord som har med lån att göra.

Vi hoppas att det kan hjälpa dig och förenkla lånedjungeln. 

Borgensman

Kanske har du hört uttrycket ”går i borgen”?

När en person ”går i borgen” för någon annan, betyder det att denna person garanterar att ett åtagande blir utfört. När det handlar om lånesammanhang kan en person ”gå i borgen” eller vara borgensman för låntagaren.

Då garanterar denna person att skulden blir återbetalad till långivaren.

Det innebär att borgensmannen har skyldighet att betala tillbaka skulden, även om låntagaren skulle hamna i ekonomiska svårigheter och inte ha möjlighet för att själv kunna betala tillbaka skulden.

Det kan ses som en säkerhet för långivarna. 

En borgensman kan också användas om någon åtar sig en annan förpliktelse som t. ex. ett lägenhetskontrakt.

Ofta kan man se att föräldrar går i borgen för sina barn, vid deras första lägenhetsköp. Unga människor har ofta för dålig och kort ekonomisk historik, för att få ta ett bostadslån.

Det finns även andra exempel på att släktingar eller vänner kan bli borgensmän.

Du bör aldrig gå in som borgensman om du är det minsta osäker på situationen eller relationen till den du går i borgen för.

Detta kan försätta dig i en mycket tråkig ekonomisk situation, eftersom du som borgensman bär ett ekonomiskt ansvar mot långivaren.

Gäldenär och Borgenär

Ordet gäld är ett gammal ord för skuld eller betalningsskyldighet.

Det används för både pengaskulder och skyldighet att utföra tjänster, t.ex. när tjänsten är betalad, men ännu inte utförd.

Gäldenär är alltså personen som står i skuld till någon annan. 

Penninggäldenär är personen som har lånat pengar och är skyldig att betala tillbaka skulden.

Naturgäldenär är personen som är skyldig att utföra en tjänst som redan är betald.

Idag använder vi inte orden penninggäldenär och naturgäldenär så ofta, men när du tar ett lån, är du gäldenären.

Den som du lånar pengar av har rätt att kräva ränta på lånebeloppet.

Gäldenären är skyldig att betala tillbaka lånesumman enligt överenskommelse mellan de två parterna. Oftast framgår alla lånets villkor, som även inkluderar gäldenärens rättigheter, i ett skriftligt låneavtal som gäldenären måste skriva under för att det ska vara giltigt.

Motparten till gäldenären, den som lånat ut pengar, heter borgenär.

Borgenär kan vara en fysisk person, men när det gäller lån är borgenären oftast en juridisk person eller instans, t.ex. banken.

Debitor

Vad är en debitor?

En debitor är någon som är skyldig en annan person pengar, dvs. precis detsamma som en gäldenär.

Ordet debitor används oftast i finansiella sammanhang. Motsatsen till en debitor är kreditor.

Lånar du pengar i banken är du alltså en debitor och banken är en kreditor.

Nämndes i