Från och med 1 juli 2016 började det nya amorteringskravet på bolån gälla i Sverige. De nya reglerna togs emot med blandade känslor och uttalanden. Vi redogör för vad det faktiskt innebär och hur det påverkar dig och ditt bolån.

Vad är amortering?

Vi börjar med att reda ut begreppet amortering. Att amortera betyder att du rent faktiskt betalar av på ditt lån och därmed minskar din belåningsgrad. Det vill säga att du betalar både räntan på lånet och en viss del på lånet. Tidigare har det varit accepterat att endast betala räntan på lånet och därmed inte betala av på själva lånet. Detta medför att lånets värde inte minskas med tiden.

Detta gäller

Lån på över 70% av bostadens värde: Om ditt lån överstiger 70% av bostadens värde måste du amortera 2% av bostadens värde per år.

Lån på 50-70% av bostadens värde: Om ditt lån utgör mellan 50-70% av bostadens värde måste du amortera 1% av bostadens värde per år.

Lån på under 50% av bostadens värde: Om ditt lån utgör 50% eller mindre än bostadens värde omfattas inte lånet av de nya amorteringskravet.

 

house-loan

 

 

Vilka lån gäller detta?

Det nya amorteringskravet gäller endast nya bostadslån. Dvs. bostadslån tagna efter den 1 juni 2016. Om du har ett befintligt bostadslån från innan den 1 juni 2016 berörs du alltså inte av det nya amorteringskravet.

Men ett tilläggslån på ett redan befintligt lån räknas som ett nytt lån och då omfattas det av de nya amorteringskravet. Det vill säga att om du till exempel vill utöka ditt befintliga lån genom att tilläggslåna för till exempel renovering eller liknande så kommer du inte undan amorteringskravet. Detsamma gäller om du tar över ett lån från någon annan.

Så om du tagit ett bolån innan den 1 juni och inte tar ett tilläggslån omfattas du inte av det nya amorteringskravet.

Finns det undantag?

Slipp amorteringskrav

Utan att amortera får du låna maximalt 4,5 gånger din bruttoinkomst och upp till 50 procent av bostadens värde.

Det finns de som kan få undantag men då gäller det att man har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall av nära. Du ska isåfall prata med din bank då det är dem som tar ställning till om ett undantag kan godkännas.

Amorteringskravet gäller inte heller jordbruks- och skogsbruksfastigheter.

Varför är detta bra att amortera?house-loan-2

  • Tryggt och enkelt sparande (förutsatt att bostaden inte sjunker i värde)
  • Långsiktigt sparkonto

Låt oss säga att du köper en lägenhet för 1.000.000 kr och på 10 år amorterar 50% av lånet. Efter 10 år vill du dessutom sälja din lägenhet som nu blir värderad till 1.500.000 kr. Om du säljer lägenheten för 1.500.000 kr och har endast 500.000 kr kvar i lån. Dvs, du får 1.000.000 kr för lägenheten. Om du inte hade amorterat på lånet hade du haft 1.000.000 kr i lån och ”bara” fått 500.000 kr för lägenheten.

Dock har du inte samma flexibilitet som med ett sparkonto och du kan inte ”ångra” en amortering och ta tillbaka pengar du har amorterat som du kan ta ut pengar från ett sparkonto. Därför är det viktigt att vara säker på att de pengar du amorterar är pengar du verkligen kan klara dig utan.

Varför amorteringskrav?

  • Bostadspriserna har ökat
  • Räntan har sjunkit

På kort tid har bostadspriserna i storstäderna drivits högre och högre upp. Detta beror på bostadsbrist i kombination med väldigt låg ränta. På sikt är denna prisökning ohållbar och Sverige riskerar att bygga upp en bostadsbubbla som sedan spricker. Svenskarna kommer då ha belånat sig upp över öronen och sitta med bostäder som är värda mindre än deras lån.

Detta hotar den finansiella stabiliteten på så sätt att om bostadsbubblan spricker kommer vi utan tvekan att se en nedgång i den svenska ekonomin.

Det är mot bakgrund av denna risk som amorteringskravet infördes i hopp om att bromsa prisstigningen och få svenskarna att låna mindre. Dock är många skeptiska till om detta tilltag är tillräckligt för att bromsa de skenande priserna och en bostadsbubbla kan på sikt vara ett faktum iallafall.

Hur påverkar amorteringskravet bostadsmarknaden?

Som nämnt i tidigare stycke hoppas man på att amorteringskravet kommer att bromsa priserna på marknaden. Det vi kommer att se nu är en nedgång av priserna på marknaden då efterfrågan minskar. Men på sikt kommer marknaden troligtvis att hämta sig och inga prisförluster kommer att vara av betydande grad.

Dock är det svårt att säga hur det kommer att utveckla sig i framtiden. Som också nämnt tidigare tvekar många på att amorteringskravet kommer att bromsa utvecklingen på sikt, men många tror också att detta kommer att stabilisera marknaden och att vi kommer att återgå till en normal prisstigning.

Vilka omfattas av amorteringskravet?

Alla privatpersoner som tar nya bolån kommer att omfattas.

Det är en bra idé att köpa nu om du har råd. Just nu är det köparens marknad då priserna under en kort period (ett par år) kommer att pressas under den nuvarande prisnivån. På sikt kan vi med säkerhet konstatera att bostadspriserna kommer att stiga igen, så du kan med andra ord göra en rejäl vinst om du har råd att köpa nu.

Ett misstag begicks

Bankerna har under en tid signalerat att något måste göras för att bromsa priserna på bostadsmarknaden för att undvika att trissa upp priserna och därmed riskera en bostadsbubbla. 2015 kom förslaget om amorteringskravet och det blev välkänt bland befolkningen. Redan då försökte man få igenom förslaget men pga juridiska begränsningar tog processen längre tid än väntat. Faktum är att invånarna kände till att amgraph2orteringskravet skulle komma i 1-1,5 år innan det trädde i kraft. Då folk fick kännedom om detta ökade efterfrågan på bostadsmarknaden och fler ville köpa bostad på kort tid innan amorteringskravet trädde i kraft.

Detta medförde en signifikant ökning av lånegraden och en reell prisstigning på bostadsmarknaden. Så faktum är att på grund av att nyheten läckte ut långt innan kravet infördes så trissade detta upp priserna istället och risken för en bostadsbubbla blev ännu högre.

 

Så frågan är om effekten bara blir plus-minus-noll eller om amorteringskravet faktiskt kan uppfylla det mål som var tänkt från början.

author
Skriven av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.